Wednesday, October 29, 2014

 ప్రౌఢ కవిత నల్ల పండితులు ఇష్ట పడుదురు
సరళ కవిత చెప్ప సామానులు సంతసింతురు
పండిత పామరులు మెచ్చు రీతి కవిత చెప్పుట
కడలి చిలికి అమృతము బడచునట్లు  భార్గవ 

No comments:

Post a Comment