19, సెప్టెంబర్ 2023, మంగళవారం

జ్ఞాన సింధు 🚩 " గాణాపత్యము "

 🚩   జ్ఞాన సింధు   🚩

         "  గాణాపత్యము "

   హిందూ శాస్త్రాలని అనుసరించి

.   భగవత్ ఆరాధన పద్ధతులు

    షణ్ముతములుగా ప్రసిద్ధి

    అంటే 6 రకాల శాస్త్రీయ

     ఆరాధన విధానాలని

      వేదం ప్రసాదించింది

   1) గాణాపత్యము - గణపతి

   ప్రధాన దేవతగా ఆరాధించడం

  2) సౌరవము - సూర్యుని ప్రధాన

   దేవతగా ఆరాధించడం 

  3) శైవం - శివుడు ప్రధాన

   దేవతగా ఆరాధించడం     

   4) శాక్తేయము - జగన్మాతని

   ప్రధాన దేవతగా ఆరాధించటం 

   5) వైష్ణవం - నారాయణుని

   ప్రధాన దేవతగా ఆరాధించడం 

   6) షణ్ముఖం  - ప్రధాన దేవతగా

   సుబ్రహ్మణ్యస్వామి ఆరాధించటం


     గాణాపత్య సంప్రదాయాలని  

     అనుసరించి మరియు

   భారతదేశానికి తలమానికమైన

   గణపతి క్షేత్రములైన 

     ' అష్ట గణపతుల '

      పుణ్యక్షేత్రములలో

     ఈ రోజు భౌమ చతుర్థి

    యోగములో 19-09-2023

    శ్రీ వరసిద్ధి వినాయక చతుర్థి

     వ్రతము జరుగుతుంది


   నేటి వరసిద్ధి వినాయక వ్రతము

    సంపూర్ణ సత్ఫలితాలను

    ఆశీస్సులు అందిస్తుంది

   👉🏼 ' జ్ఞాన సింధు  ' ప్రకటించిన

    విధముగా వ్రతము ఆచరించే 

    ఆధ్యాత్మిక సాధకులకు

   తక్షణం మీ సంకల్పములు

  శ్రీ వరసిద్ధి వినాయక స్వామివారి

   అనుగ్రహంతో నెరవేరుతూ

    అనుభవంలోకి  రాగలవు   

  

    

  🥀  నేడు వ్రతం ఆచరిస్తున్న

       ధార్మిక సాధకులకు వినాయక

     చవితి శుభాకాంక్షలు 🥀

  

  🙏  గం గణపతియే నమః 🙏


   📞 *96403 00507* 


🚩® *Gnaana Sindhu* ®🚩


🕉️🌹🌹🌹🌹🔯✡️🌻🌻🌻🌻🕉️

కామెంట్‌లు లేవు: