10, జులై 2024, బుధవారం

విలువలు సంబంధ 58 పుస్తకాలు(

 *ధర్మం/నీతి/విలువలు సంబంధ 58 పుస్తకాలు(PDF) ఒకేచోట ఉచితంగా తెలుగులో. ఈ క్రింది లింక్స్ పై క్లిక్ చేసి Read/Download చేసుకోగలరు*

------------------------------------------------

చాణక్య నీతి సూత్రాలు www.freegurukul.org/g/Dharmam-1


విదురనీతి www.freegurukul.org/g/Dharmam-2


బోధాయన ధర్మ సూత్రము www.freegurukul.org/g/Dharmam-3


ధర్మం www.freegurukul.org/g/Dharmam-4


హిందూ ధర్మ శాస్త్రము www.freegurukul.org/g/Dharmam-5


11 నీతి కథలు www.freegurukul.org/g/Dharmam-6


నీతి కథా మంజరి-1 www.freegurukul.org/g/Dharmam-7


చాణక్య నీతి దర్పణము www.freegurukul.org/g/Dharmam-8


నిర్ణయ సింధువు-1 www.freegurukul.org/g/Dharmam-9


మానవ ధర్మ శాస్త్రము www.freegurukul.org/g/Dharmam-10


అమ్మ చెప్పిన కమ్మని నీతి కథలు www.freegurukul.org/g/Dharmam-11


ఆర్ష ధర్మ సూత్రములు www.freegurukul.org/g/Dharmam-12


భారతమాత సేవలో www.freegurukul.org/g/Dharmam-13


ధర్మ సందేశాలు www.freegurukul.org/g/Dharmam-14


కుటుంబ వ్యవస్థ అవసరమా ? www.freegurukul.org/g/Dharmam-15


మహాభారత కథలు-1 www.freegurukul.org/g/Dharmam-16


ధర్మ శాస్త్ర రత్నాకరం www.freegurukul.org/g/Dharmam-17


నీతి కథామంజరి www.freegurukul.org/g/Dharmam-18


మాటల మధ్యలో రాలిన ముత్యాలు-1,2 www.freegurukul.org/g/Dharmam-19


ధర్మ ఘంట www.freegurukul.org/g/Dharmam-20


నిత్య జీవితానికి నియమావళి www.freegurukul.org/g/Dharmam-21


మంచివాళ్ళు మాటతీరు www.freegurukul.org/g/Dharmam-22


యధార్ధ మానవత్వము www.freegurukul.org/g/Dharmam-23


ధర్మ మంజరి www.freegurukul.org/g/Dharmam-24


సంపూర్ణ నీతి చంద్రిక-1,2 www.freegurukul.org/g/Dharmam-25


మహనీయుల ముచ్చట్లు www.freegurukul.org/g/Dharmam-26


రామాయణము మానవ ధర్మము www.freegurukul.org/g/Dharmam-27


భారత నీతి కథలు-1,2 www.freegurukul.org/g/Dharmam-28


బడిలో చెప్పని పాటాలు www.freegurukul.org/g/Dharmam-29


పవిత్ర సన్నివేశములు www.freegurukul.org/g/Dharmam-30


పరమోత్తమ శిక్షణ www.freegurukul.org/g/Dharmam-31


బాల శిక్ష www.freegurukul.org/g/Dharmam-32


నీతి శతక రత్నావళి www.freegurukul.org/g/Dharmam-33


నీతి వాక్యామృతం www.freegurukul.org/g/Dharmam-34


మహర్షుల హితోక్తులు www.freegurukul.org/g/Dharmam-35


మహాభారత కథలు-5 www.freegurukul.org/g/Dharmam-36


మానవ జీవితము-2 www.freegurukul.org/g/Dharmam-37


మానవ జీవితము-3 www.freegurukul.org/g/Dharmam-38


మానవ ధర్మము www.freegurukul.org/g/Dharmam-39


ధర్మ పధం కథలు www.freegurukul.org/g/Dharmam-40


విదురామృతం www.freegurukul.org/g/Dharmam-41


సంస్కృతి - సంప్రదాయం www.freegurukul.org/g/Dharmam-42


స్ఫూర్తి కణాలు www.freegurukul.org/g/Dharmam-43


హితోపదేశము-1,2 www.freegurukul.org/g/Dharmam-44


ఆర్ష కుటుంబము www.freegurukul.org/g/Dharmam-45


మనుస్మృతి www.freegurukul.org/g/Dharmam-46


పరాశర స్మృతి www.freegurukul.org/g/Dharmam-47


సనాతన ధర్మం దాని విశిష్టత www.freegurukul.org/g/Dharmam-48


రత్న త్రయము www.freegurukul.org/g/Dharmam-49


పౌర హక్కులు - విధులు www.freegurukul.org/g/Dharmam-50


నీతి సుధానిది-3నుంచి5 www.freegurukul.org/g/Dharmam-51


జాతక కథలు-1 నుంచి 5 www.freegurukul.org/g/Dharmam-52


వేమన పద్యములు www.freegurukul.org/g/Dharmam-53


ధర్మ శాస్త్రాలలో శిక్షాస్మృతి www.freegurukul.org/g/Dharmam-54


భారతంలో నీతి కథలు www.freegurukul.org/g/Dharmam-55


నీతి కథలు www.freegurukul.org/g/Dharmam-56


చందమామ కథలు www.freegurukul.org/g/Dharmam-57


నూరు మంచి మాటలు www.freegurukul.org/g/Dharmam-58


ధర్మం/నీతి/విలువలు పై అధ్యయనం, పరిశోధన చేయడానికి కావలిసిన పుస్తకాలు ఒకేచోట దొరకక తెలుగువారు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. కావున ప్రతి ఒక్కరికి చేరేలా సహాయం చేయండి 🙏.


ఇటువంటి ప్రేరణ, స్ఫూర్తినిచ్చే సందేశాలను  ప్రతి రోజు పొందుటకు:

Telegram Channel లో join అగుటకు  https://t.me/freegurukul

Whatsapp Group లో join అగుటకు  www.freegurukul.org/join

కామెంట్‌లు లేవు: