12, ఫిబ్రవరి 2024, సోమవారం

ఎంత పీల్చినా " గాలి "

 ఎంత పీల్చినా " గాలి " తరిగిపోదు ..... ఎంత దున్నినా " నెల " అరిగిపోదు.... ఎంత ఊరికినా " నీరు " అలసిపోదు ..,..... ఎన్ని ఫలాలు ఇచ్చినా " చెట్టు " గర్వ పడదు ....... కానీ *మనిషి* మాత్రం " కాస్తంతా " సంపాదించి తనంత వాడు లేడని ఎగిరెగిరి పడుతాడు ........


*ప్రతి ఒక్కరి జీవితం భిన్నంగా ఉంటుంది. ఇతరులతో పోల్చుకోవడం మానేయాలి. ఉన్నదానితో తృప్తిగా ఉండాలి. మనసుని బుద్ధి ద్వారా అదుపులో పెట్టాలి...*


 *నటన ముందు నిజాయితీ ఎప్పుడూ ఓడిపోతూనే ఉంటుంది.. కానీ నటన ఏదో ఒక రోజు నిజాయితీకి ఖచ్చితంగా సమాధానం చెప్పాల్సి వస్తుంది.*

క్షమించు అనే పదము ఎదుటి మనిషిలో కోపాన్ని దహిస్తుంది!! *ఎదుటి వారితో వాదులాడటం కన్నా క్షమించు అనటం చాల మంచిది*.....


People don't change when we give them an *Option*....

They change when they realise that there is *No other Option*....

💐 Have a great day💐

కామెంట్‌లు లేవు: