15, సెప్టెంబర్ 2021, బుధవారం

ప్రశ్న పత్రం సంఖ్య: 31

 ప్రశ్న పత్రం సంఖ్య: 31  కూర్పు: సి. భార్గవ శర్మ న్యాయవాది  

రామాయణ  సంబంధిత ప్రెశ్నలు. 

ఇతిహాసాలలో మొదటిది మరియు ఒక ఉత్తమపురుషుడు జీవనం ఎలాచేయాలి అనేది శ్రీ రాముని ద్వారా తెలుసుకోవాలని మన సాంప్రదాయాలలో శ్రీరాముని ఆదర్శ పురుషునిగా భావిస్తున్నాము. క్రింది ప్రశ్నలను   పూరించటానికి ప్రయత్నించండి.   

1. రామాయణాన్ని రచించింది ఎవరు.  

2.ఆదికవికి రామాయణాన్ని రచించటానికి ప్రేరేపించిన మహాముని ఎవరు. 

3. శ్రీరాముని అక్కగారి పేరు ఏమిటి. 

4. రామాయణంలో ఎన్ని కాండలు వున్నాయి  

5. రాముని సోదరులలో కవలపిల్లలు ఎవరు 

6. నందిగ్రామము ఎవరి మేనమామయూరు 

7. దశరథమహారాజు మరణించినప్పుడు శ్రీరాముడు ఎక్కడ వున్నారు. 

8. కైకేయిని ప్రేరేపించింది ఎవరు ఆమె ఏదేశంనుండి వచ్చినది. 

9. ఇంటిగుట్టు లంకకు చేటు అనే సామెత ఎలా వచ్చింది. 

10.సీతజాడతెలిపిం పక్షి ఎవరు. 

11. పరమేశుని ఆత్మలింగాన్ని వరంగా పొందిన భక్తుడు ఎవరు. 

12. సీతాదేవిని వివాహమాడటానికి శ్రీరాముడు చేసినది ఏమిటి. 

13. రామోవిగ్రహవాన్ ______

14. నదిదాటించింది ఎవరు, ఆ నడిపేరు ఏమిటి. 

15. శ్రీరాముడు అరణ్యవాసానికి బయలుదేరినప్పుడు రధాన్ని నడిపిన సారధి ఎవరు. 

16. శ్రీరాముని శరీరఛాయ ఏమిటి. 

17. శ్రీరాముడు మొదటిసారి హనుమంతుని చూసినప్పుడు ఆంజనేయులు ఏవేషంలో వున్నారు. 

18.తార ఎవరి భార్య 

19. విశ్వామిత్రుడు రామాయణంలో ఏ కాండలో కనపడతాడు. 

20. మధువనంను పాడుచేసింది ఎవరు 

21. ఎంగిలి పండ్లు ఎవరు ఎవరికి తినిపించారు.  

22. శ్రీరాములవారి తల్లిగారి పేరు ఏమిటి. 

23. విశ్వామిత్రుడు దశరధుని ఏమి కోరాడు 

24. భూమినుంచి పుట్టింది ఎవరు. 

25. లక్ష్మణ రేఖ అంటే ఏమిటి. 

26. బంగారు లేడి రూపంలో వున్నరాక్షసుడు ఎవరు. 

27. పర్ణశాల అంటే ఏమిటి దీనిని నిర్మించినది ఎవరు. 

28. ముక్కుచెవులు కోసింది ఎవరు, ఎవరికి 

29. లంకను కాపలా కాసింది ఎవరు. 

30. శ్రీరాముడు ఎవరి విమానంలో అయోధ్యకు చేరుకున్నారు. 

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి