15, సెప్టెంబర్ 2021, బుధవారం

చాణక్యుడు

 చదువు గుడ్డివాడి చేతిలో అద్దంలా వుండకూడదు... చాణక్యుడు.

__________________________________


శ్లో॥


శతనిష్కో ధనాఢ్యశ్చ: శతగ్రామేణ భూపతి:

శతశ్వ క్షత్రియో రాజా శతశ్లోకెన పండిత:


వందరూపాయలుంటే ధనవంతుడని, వంద గ్రామాలుంటే వాడే భూపతని, వందగుర్రాలుంటే వాడేరాజని కొందరు ఈ లోకంలో విర్రవీగుతుంటారు.కాని ఎవడిదగ్గరైతే నూరు శ్లోకాలుంటాయో వాడే నిజమైన ధనవంతుడు, భూపతి, రాజు కూడా. ఇక్కడ నూరుశ్లోకాలు కలవాడంటే విద్య కలవాడని భావం.

_______భర్త్రహరి సుభాషితం.


శ్లో॥


అజ్ఞేభ్యోగ్రంథిన: శ్రేష్ఠా: గ్రంథిభ్యో ధారనో వరా:

ధారిభ్యో జ్ఞానిన: శ్రేష్ఠా: జ్ఞానిభ్యో వ్యవసాయన:


అజ్ఞానికంటే ఏదో ఒకగ్రంథం చదివినవాడు శ్రేష్ఠుడు. గ్రంథం చదివినవాడికంటే దానిని కంఠస్థం చేసినవాడు శ్రేష్ఠుడు. కంఠస్థం చేసినవాడి కంటే అందులోని మంచితనాన్ని ఆచరణలో పెట్టినవాడు మరి శ్రేష్ఠుడు.


____________ మనుస్మ్రతి.


శ్లోకం॥


యస్యనాస్తి స్వయం ప్రజ్ఞా శాస్త్రం కరోతికిమ్

లోచనాభ్యం విహినస్య దర్పం కిం కరిష్యతి.


గ్రంథాలు నూరు చదివినంత మాత్రాన ఉపయోగం లేదు. అందులోని నీతిని పదిమందికి చెప్పే స్వయంప్రతిభ కూడా వుండాలి. స్వయంప్రతిభ లేకపోతే ఆ చదువంతా గుడ్డివాడికి అద్దం ఇచ్చినట్లుగా వుంటుంది.


____________ చాణక్యుడు.


॥ సేకరణ ॥

__________________________________________జిబి.విశ్వనాథ.9441245857. అనంతపురం.

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి