24, నవంబర్ 2022, గురువారం

బయట పడలేక పోతున్నాను

 చెడు చేయకపోయినా చెడు ఆలోచనల నుండి నేను బయట పడలేక పోతున్నాను ! ఎలా ?"*


*"సాధకుడు మోహంతో కూడిన ఆలోచనలు ఏవీ చేయకూడదు. మన అవసరాలను గుర్తించి దైవమే నెరవేస్తుంది. అవసరం కోసం ఆలోచన కావాలి కానీ ఆలోచనలతో అవసరాలు వెదకనక్కర్లేదు. చెడు అలవాట్లే కాదు వాటి తాలూకా ఆలోచనలు కూడా మనసును కలుషితంచేస్తాయి. శారదా మాతను ఒక భక్తుడు ఇలా ప్రశ్నించాడు - అమ్మా ఈ జనం ఎందుకు చెడు గుణాల నుండి బయట పడలేకపోతున్నారు ? మాత సమాధానమిస్తూ 'తప్పు నాన్నా, చెడు గుణాలన్న మాటకూడా మంచిది కాదు.. కీడు చేస్తుందని హెచ్చరించారు.' మనం ఎదుటివారిలో ఒక లోపం చూస్తున్నామంటే అది అప్పటికే మనలో ఉందని అర్థం ! వీటన్నింటిని అధిగమించటం కోసం గురువును ఆశ్రయించాలి. ఆ తర్వాత కూడా భ్రష్టులమైతే అది గురుద్రోహమే అవుతుంది. ఫ్యాషన్ల పేరుతో ముందుకి వెనక్కి ఊగే ఈ ప్రపంచంతో పరుగులు పెట్టకుండా అవసరాల వరకు గుర్తించి ముందుకుసాగాలి. సద్గురువు మనకి మంత్రం చెప్పాల్సిన పనిలేదు ! ఆయన జీవనమే మనకు మహామంత్రం కావాలి. గురువు అందరి కష్టాలు ఎలా తీరుస్తున్నారని వెతుకులాట కాకుండా అంతటి కష్టంలో కూడా గురువు ఎలా నిర్మలంగా ఉంటున్నారో చూసి నేర్చుకోవాలి !"*

కామెంట్‌లు లేవు: