10, జూన్ 2021, గురువారం

*⛳హిందూ మతస్థాపకులు ఎవరు..⁉️*

 *⛳హిందూ మతస్థాపకులు ఎవరు..⁉️* 

🕉️🌞🌎🏵️🌼🚩


*విదేశీయుడు: స్వామి క్రిస్టియానిటీ స్థాపకులు ఎవరు?* 


 *స్వామి_చిన్మయానంద: జీసస్*


 *విదేశీయుడు: ఇస్లాం స్థాపకుడు ఎవరు?* 


 *స్వామి_చిన్మయానంద: మహమ్మద్* 


 *విదేశీయుడు: హిందూ మత స్థాపకులు ఎవరు?* 


 *స్వామి_చిన్మయానంద: సమాధానం ఇవ్వలేదు. మౌనంగా వుండిపోయారు.* 


 *విదేశీయుడు: అదేమిటి స్వామి మీ మతానికి స్థాపకులంటూ ఎవ్వరూ లేరా?* 


 *స్వామి_చిన్మయానంద: హిందూ ధర్మానికి ప్రత్యేకించి ఒక్క స్థాపకుడు అంటూ* *ఎవరూ వుండరు. అందుకే ఇది మతం కాదు #జీవన_విధానం, ధర్మం., ఎందుకంటే ఇది* *వ్యక్తుల నుండి వచ్చిన జ్ఞానం కాదు. నీవు అడిగినటువంటిదే నేను అడుగుతాను.* *సమాధానం చెప్పగలవా. కెమిస్ట్రీ_స్థాపకులు ఎవరు..,?? జువాలజీ_స్థాపకులు ఎవరు..?* 

 *దీనికి నీ వద్ద ఖచ్చితమైన సమాధానం వుందా..? వుండదు. అలాగే ఈ* *#సనాతన_హిందూ_ధర్మం కూడా ఎంతో మంది సైంటిస్టుల పరిశోధనల ఫలితమే. ఆ పరిశోధకులే మన ఋషులు, మునులు.* 


 *విదేశీయుడు:* *అపరాధభావంతో మిన్నకుండిపోయాడు.* 


 *స్వామి_చిన్మయానంద: నువ్వు ఒక క్రిస్టియన్ ని అడిగితే బైబిల్ ఇస్తాడు. ఒక ముసల్మాను సోదరున్ని అడిగితే ఖురాన్ ఇస్తాడు. అదే హిందువుని అడిగితే తన గ్రంధాలయానికి ఆహ్వానిస్తాడు.* 


 *ఎందుకంటే ఇక్కడ వున్నది మతం కాదు…🙏 అనంతం* 


 *#హిందూ_ఒక_మతం_కాదు ....* *#భారతీయుల_జీవన_విధానం* 

 *#హిందూ_ధర్మం_సనాతనమైనది* 


 * 🕉️🚩🙏*


 🕉️🌞🌎🏵️🌼🚩

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి